Architectuur

Expertises

Stabiliteit

Vrijwaringsclausule (disclaimer)

Het privacybeleid van VAN WELDEN & PARTNERS omvat alle persoonlijk te identificeren informatie die het verzamelt voor haar eigen onderzoek. De data die via deze websuite verzameld worden, worden enkel gebruikt door het eigen onderzoeksteam en worden onder geen enkel beding doorgegeven aan derden. 

DE PRIVACY-WETGEVING (de bescherming van persoonlijke gegevens)

De privacy-wet van 8 december 1992 reglementeert het verwerken van persoonlijke gegevens. Overeenkomstig de wet geven wij u graag de volgende informatie. Alle via de website verzamelde informatie kan worden geregistreerd in één of meer bestanden. De houder van deze bestanden is VAN WELDEN & PARTNERS (Maatschappelijke zetel: Hertevoetweg 14, 1982 Weerde).   De gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor onderzoek.  U kunt steeds inzage vragen van deze gegevens die VAN WELDEN & PARTNERS heeft geregistreerd.  Indien deze gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant (meer) zijn, kan de verwijdering ervan gevraagd worden.

DATAVERZAMELING EN HET GEBRUIK VAN DATA

De gegevens die U in de vragenlijst invult, worden rechtstreeks doorgestuurd naar een beveiligde webserver.  Enkel de webmaster heeft toegang tot de gegevens.  Na de dataverzameling worden de enquêtes anoniem verwerkt.

BESCHERMING VAN  DE VERWORVEN INFORMATIE

Uw gegevens worden samen met de gegevens van andere personen verwerkt, de resultaten van deze verwerking worden enkel in globale cijfers doorgegeven.

VRAGEN, SUGGESTIES OF OPMERKINGEN

Als u technische vragen,  suggesties of opmerkingen hebt, kan u een e-mail sturen naar Paul Van Welden