Wat kost een architect?

Van Welden & Partners architecten werken met een vast tarief. Geen percentage op de totale bouwkosten. De betaling van het ereloon gebeurt in schijven. Er wordt op voorhand afgesproken wanneer en hoeveel er wordt betaald. Bij Van Welden & Partners weet u perfect waar u begint en waar u eindigt.

Vergelijk alle tarieven (erelonen)

   Aanvraag omgevingsvergunning

Onze prijzen zijn geldig voor nieuwbouw en grote verbouwingen, zoals vrijstaande woningen, rijwoningen, driegevelwoningen, schoolgebouden, winkels, industriegebouwen, het volledig strippen van alle bestaande muren - het bijbouwen van kamers of vergroten van gelijkvloers of verdiepingen.
   Kleine werken met of zonder aanvraag omgevingsvergunning

Onze prijzen zijn geldig voor kleine werken en onderhoudswerken, zoals het wegbreken van muren - het vervangen van kepers, panlatten en leien - vervanging van de dragende balken (dakgebinte) - plaatsen van een nieuwe keuken of badkamer - het opsplitsen van slaapkamers - inrichten zolder - gevelbekledingen.
   Voortrajecten voorafgaand aan de vergunningsprocedure

Onze prijzen zijn geldig voor Tijdens het voortraject worden projectvoorstellen besproken samen met de betrokken stad of gemeente, de aanvrager en/of de architect en wordt gezocht naar een zinvol ruimtelijk antwoord voor gestelde probleemstellingen.
   Functiewijziging met aanvraag omgevingsvergunning

Voor een functiewijziging is de medewerking van een architect niet vereist tenzij de werken gepaard gaan met het wijzigen van de indeling en inrichting van het gebouw. Ook voor het wijzigen van de binnenstructuur en van raam- en deuropeningen is de medewerking van een architect vereist.
   Meldingen (veranda, carport, berging, zorgwoning)

Na 1 maand kan u reeds starten met de uitvoering der werken. Onze prijzen zijn geldig wanneer een melding volstaat, zoals handelingen met of zonder stabiliteitswerken aan zijgevels, achtergevels en daken, met ongewijzigd aantal woongelegenheden, bouwvolume en bouwoppervlakte.
   Sloopvergunning

Het slopen en afbreken van constructies is in regel vergunningsplichtig. Mogelijk kan de aanvraag ingediend worden met een melding. Na 1 maand kan u dan reeds starten met de sloop der gebouwen. Onze prijzen zijn geldig wanneer een aanvraag tot slopen volstaat.
   Regularisaties

Voorkom gedwongen sloop manu militari! Voor elk gebouw (of een deel ervan) dat niet is vergund kan een regularisatieaanvraag ingediend worden, als de bestaande toestand niet overeenkomt met de toestand op het vergunde plan of als de bestaande toestand in kleine mate afwijkt van het vergunde plan.
   Plannen "As built"

En as-builtplan is een opmetingsplan van de nieuwe toestand na de voltooiing van de werken. Het is geen kopie van een ontwerpplan. Het is een aangepast plan van de opgemeten toestand na beëindiging van de werken. Deze plannen kunnen later opgenomen worden in het vergunningenregister.
   Verkavelingsaanvragen

Voor verkavelingswijzigingen of verkavelingsaanvragen met of zonder aanleg of verbreding van de wegenis. Het eigenlijke verkavelingsontwerp inhoudend de percelen, hun oppervlakte, de onderscheiden bestemmingszones van de verkaveling en alle inlichtingen vereist door de reglementering in voege
   Plaatsbezoeken (architectuur per uur)

Liever geen vaste prijs? Met Architectuur per uur kan u op uw eigen maat gebruik maken van de kennis, ervaring en creativiteit van ervaren architecten. U behoudt de regie over uw project, bepaalt de duur en intensiteit van de samenwerking en maakt enkel gebruik van de diensten die nodig zijn.
   PID (PostInterventieDossier)

Een postinterventiedossier (PID) bevat verscheidene documenten die men nodig heeft bij eventuele latere werken aan een gebouw. Het postinterventiedossier zal worden overhandigd aan de nieuwe eigenaar bij elke verkoop van een woning of appartement.
   Tarieven voor expertises

Vergelijk onze forfataire en vaste tarieven met het indicatief barema en gedetailleerde ereloon- en onkostennota gebaseerd op de barema's van de Belgische Kamer van Deskundigen. Geen kleine lettertjes. Geen extra kosten voor weekendwerk.

Orde van Architecten

De Orde van Architecten is er om u als consument te beschermen...

Veel gestelde vragen

De meeste van uw vragen beantwoord door Van Welden & Partners architecten.

Openingsuren

Wij werken ononderbroken van 6 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds.