Verkavelingen en opmetingen terreinen

De prijzen zijn geldig voor opmetingen, verkavelingswijzigingen of verkavelingsaanvragen:

 • Opmeting en/of verkaveling zonder aanleg of verbreding van de wegenis
 • Bijstand aan de verkavelaar in zijn optiekeuzen voor het type van de te realiseren uitrusting;
 • Opstellen van de aanvraag;
 • Controle van het eigendomsattest;
 • Het situatieplan;
 • Het plan van de occupatie van de bodem en het reliëf;
 • Het eigenlijke verkavelingsontwerp inhoudend de percelen, hun oppervlakte, de onderscheiden bestemmingszones van de verkaveling en alle inlichtingen vereist door de reglementering in voege;
 • De voorgestelde stedenbouwkundige voorschriften.
 • Opstellen formulieren voor akkoord van alle eigenaars in de te wijzigen verkaveling.
 • Opstellen formulieren voor akkoord van alle aanpalende eigenaars in de te wijzigen verkaveling.

Onze tarieven tot eind

 • Ereloon op basis van oppervlakte en aantal loten:
 • van 0 tot 1 ha : € 0.17 per m² bruto-oppervlakte van het te verkavelen terrein,
 • van 1 tot 5 ha : € 0.14 per m² bruto-oppervlakte van het te verkavelen terrein,
 • boven de 5 ha : € 0.11 per m² bruto-oppervlakte van het te verkavelen terrein,
 • te vermeerderen met € 70.83 per lot.
 • minimumtarief : € 950
 • Verkaveling met aanleg of verbreding van de wegenis
 • Buiten de hierboven beschreven opdracht omvat de opdracht : het opstellen van een voorontwerp van de uit te voeren werken evenals van een ramend bestek.
 • Zelfde ereloon als hierboven, doch te vermeerderen met 1% van de schattingsprijs der werken.
 • Minimumtarief : € 1.800

Orde van Architecten

De Orde van Architecten is er om u als consument te beschermen...

Veel gestelde vragen

De meeste van uw vragen beantwoord door Van Welden & Partners architecten.

Openingsuren

Wij werken ononderbroken van 6 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds.