Architectuur

Expertises

Stabiliteit

Vrijwaringsclausule (disclaimer)

Het doel van deze website is om de bezoeker een overzicht te geven van de activiteiten en diensten van het architectenbureau Van Welden & Partners. Het gebruik van deze website en de inhoud daarvan gebeurt op risico van de bezoeker.
Aan de webpagina's kunnen door de bezoeker/gebruiker geen rechten worden verleend. Het architectenbureau Van Welden & Partners geeft geen enkele garantie voor de juistheid van de met behulp van de verkregen informatie. Evenmin kan Het architectenbureau Van Welden & Partners aansprakelijk worden gesteld voor de verkregen informatie, op welke wijze dan ook. Wij zijn niet verantwoordelijk voor paginas van externe organisaties waarnaar verwezen wordt. Wij geven geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of die via dit systeem werd uitgewisseld. Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site. De bezoeker/gebruiker heeft recht tot verbetering, schrapping en aanpassing van zijn gegevens. Zijn gegevens zullen niet gepubliceerd of doorgegeven worden aan derden zonder zijn toestemming.