Privacybeleid (disclaimer)

Het privacybeleid van VAN WELDEN & PARTNERS omvat alle persoonlijk te identificeren informatie die het verzamelt voor haar eigen onderzoek. De data die via deze website verzameld worden, worden enkel gebruikt door het eigen onderzoeksteam en worden onder geen enkel beding doorgegeven aan derden. 

DE PRIVACY-WETGEVING (de bescherming van persoonlijke gegevens)

De privacy-wet van 8 december 1992 en de nieuwe Europese privacy wetgeving (GDPR) van kracht in mei 2018 reglementeert het verwerken van persoonlijke gegevens. Overeenkomstig de wet geven wij u graag de volgende informatie. Alle via de website verzamelde informatie kan worden geregistreerd in één of meer bestanden. De houder van deze bestanden is VAN WELDEN & PARTNERS (Maatschappelijke zetel: Hertevoetweg 14, 1982 Weerde).   De gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor onderzoek.  U kunt steeds inzage vragen van deze gegevens die VAN WELDEN & PARTNERS heeft geregistreerd.  Indien deze gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant (meer) zijn, kan de verwijdering ervan gevraagd worden.

DATAVERZAMELING EN HET GEBRUIK VAN DATA

De gegevens die U in de vragenlijst invult, worden rechtstreeks doorgestuurd naar een beveiligde webserver.  Enkel de webmaster heeft toegang tot de gegevens.  Na de dataverzameling worden de enquêtes anoniem verwerkt.

BESCHERMING VAN  DE VERWORVEN INFORMATIE

Uw gegevens worden samen met de gegevens van andere personen verwerkt, de resultaten van deze verwerking worden enkel in globale cijfers doorgegeven.

GEGEVENS RIJKSREGISTER

In de GDPR wetgeving is het rijksregisternummer niet opgenomen als gevoelig persoonsgegeven. Architecten zijn evenwel verplicht om het rijksregisternummer van hun opdrachtgever mee te delen aan het omgevingsloket voor digitale bouwaanvragen. Zij hebben dus de plicht het rijksregisternummer op te vragen bij hun opdrachtgever. Zij mogen dit echter niet voor andere doeleinden gebruiken. De verkregen informatie wordt bij Van Welden & Partners enkel gebruikt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning.Orde van Architecten

De Orde van Architecten is er om u als consument te beschermen...

Veel gestelde vragen

De meeste van uw vragen beantwoord door Van Welden & Partners architecten.

Openingsuren

Wij werken ononderbroken van 6 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds.