Vrijwaringsclausule (disclaimer)

Het doel van de website vanwelden.partners is om de bezoeker/gebruiker in kort bestek een overzicht te geven van de activiteiten, speciale diensten enz. van het architectenbureau Van Welden & Partners. Het gebruik van de website vanwelden.partners en de inhoud daarvan gebeurt geheel voor risico van de bezoeker/gebruiker.


Aan de webpagina's kunnen door de bezoeker/gebruiker geen rechten worden verleend. Het architectenbureau Van Welden & Partners geeft geen enkele garantie voor de juistheid van de met behulp van de verkregen informatie. Evenmin kan architectenbureau Van Welden & Partners aansprakelijk worden gesteld voor de verkregen informatie, op welke wijze dan ook. Wij zijn niet verantwoordelijk voor paginas van externe organisaties waarnaar verwezen wordt. Wij geven geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of die via dit systeem werd uitgewisseld. Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site. De bezoeker/gebruiker heeft recht tot verbetering, schrapping en aanpassing van zijn gegevens. Zijn gegevens zullen niet gepubliceerd of doorgegeven worden aan derden zonder zijn toestemming.

Orde van Architecten

De Orde van Architecten is er om u als consument te beschermen...

Veel gestelde vragen

De meeste van uw vragen beantwoord door Van Welden & Partners architecten.

Openingsuren

Wij werken ononderbroken van 6 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds.