1. Controle draagkracht en berekening steunbalken

berekening steunbalken en/of kolommen (één situatie, bijvoorbeeld één te slopen muur/plafond/vloer)
berekening steunbalken en/of kolommen inclusief bestekomschrijving (één situatie)
berekening steunbalken en/of kolommen inclusief bestekomschrijving (twee situaties)
berekening steunbalken en/of kolommen inclusief bestekomschrijving (meerdere situaties)
controle draagkracht structuur (vloer, muren, plafond, balkons, terrassen)
controle draagkracht dakstructuur (zonnepanelen, sarkingdak, zwaardere dakpannen)
nazicht en controle op een studie (tweede advies)
controle op de uitvoering van werken
controle van barsten en scheuren en attest mogelijke bezwijking


2. Te leveren diensten (selecteer prestatie)

mondeling advies (zonder plaatsbezoek) via telefoon € 75 (prijs per situatie)
mondeling advies (zonder plaatsbezoek) op ons kantoor € 100 (prijs per situatie)
schriftelijk advies (zonder plaatsbezoek) via e-mail € 150 (prijs per situatie)
plaatsbezoek en mondeling advies (ter plaatse gegeven) € 150 (prijs per situatie)
plaatsbezoek en schriftelijk advies (via e-mail) € 250 (prijs per situatie)
plaatsbezoek en schriftelijk advies + structuurplan (geen bouwaanvraag) € 350 (prijs per situatie)
schriftelijk attest (zonder plaatsbezoek) via e-mail € 100 (prijs per situatie)
 
 

3. Algemene voorwaarden

Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en verplaatsingskosten € 0.40 per afgelegde kilometer heen en terug vanuit onze maatschappelijke zetel te Weerde. De toegang tot en/of het gebruik van de Website en/of de daarop geplaatste informatie, zoals berichten en/of commentaar, en/of de via daarmee verleende diensten impliceert dat je je als bezoeker/gebruiker volledig bewust en geïnformeerd verklaart met alle voorwaarden en beperkingen zoals hierin vermeld en dat je deze integraal en zonder enig voorbehoud aanvaardt. Van de website mag niets worden gewijzigd, vermenigvuldigd, overgedragen, verdeeld, verspreid of gereproduceerd, als metatag op andere websites worden gebruikt of op enige andere wijze worden overgedragen aan derden of daarop gebruiksrechten worden verleend zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectievelijke rechthebbende. Zo is het onder meer verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de rechthebbende informatie van de website of de website zelf op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, gratis of tegen betaling te distribueren of te verzenden op een wijze die indruist tegen de intellectuele eigendomsrechten. Al onze verslagen en rapporten worden opgesteld in de Nederlandse taal. Vertalingen naar Frans, Engels of Duits zijn mogelijk tegen € 0.16 per woord met een minimum van € 25 per pagina en een minimum van € 100 per vertaling.


4. Privacybeleid en vrijwaringsclausule

Alle verkregen informatie is onderworpen aan ons privacybeleid en onze vrijwaringsclausule.


Orde van Architecten

De Orde van Architecten is er om u als consument te beschermen...

Veel gestelde vragen

De meeste van uw vragen beantwoord door Van Welden & Partners architecten.

Openingsuren

Wij werken ononderbroken van 6 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds.