Scheurmeting (monitoring barsten en scheuren)

Met behulp van een scheurmeter kan op eenvoudige wijze worden vastgesteld of aanwezige scheuren in een woning, bedrijfspand of constructie nog actief zijn. Constructieve scheuren zoals scheuren in metselwerk, beton of natuursteen zijn met een of meerdere scheurmeters makkelijk te monitoren. Wij beschikken over een uitgebreid assortiment aan scheurmeters voor binnen en buiten voor vlakke muren en hoeken.

1. Omschrijving van de opdracht

 Aanbrengen scheurmeters
 Controle evolutie scheurmeters (na drie maanden)

2. Te leveren diensten

 mondeling advies tijdens plaatsbezoek
 schriftelijk verslag na plaatsbezoek

3. Aantal scheuren (selecteer het aantal)

 1 scheur
 2 scheuren
 3 scheuren
 4 scheuren of meer

 

Oorzaken en gevolgen

Verkeerd geplaatste ankers kunnen plaatselijk tot hoge trekspanningen leiden, wat scheuren tot gevolg kan hebben. Ankers moeten zodanig worden geplaatst dat de krachten gelijkmatig over een groot stuk van de gevel worden verdeeld. Wij gaan bij stabiliteitsproblemen eerst na of er delen van de oorspronkelijke constructie zijn verdwenen, welke dat zijn, en welke onderdelen een wijziging hebben ondergaan. Wij beoordelen of een reconstructie van verwijderde delen een volwaardige constructie kan opleveren en toetsen deze aan de bouwvoorschriften. Als de stabiliteit van de in de oorspronkelijke staat teruggebrachte constructie niet voldoet, dan moet er een hulpconstructie worden aangebracht. Deze nieuwe toevoeging mag geen afbreuk doen aan de oorspronkelijke toestand. Bij herstel van gevels is er meestal sprake van een ingreep die als een wijziging van het gebouw moet worden aanzien. Voor het wijzigen van een gebouw is in sommige gevallen een omgevingsvergunning vereist.


Orde van Architecten

De Orde van Architecten is er om u als consument te beschermen...

Veel gestelde vragen

De meeste van uw vragen beantwoord door Van Welden & Partners architecten.

Openingsuren

Wij werken ononderbroken van 6 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds.