1. Te leveren expertise (selecteer soort)

 Algemeen advies/bepaling aansprakelijkheden
 Advies over afrekening
 Advies bij materiaalgebruik
 Bijstand bij verzekeringsexpertise
 Bouwbegeleiding
 Bouwkundig rapportage geschillen
 Constructieberekeningen
 Contra expertise
 Controle aannemer / diensten architect
 Kostenraming nieuwbouw/verbouwing/afbraak
 Voorlopige of definitieve oplevering
 Voorschouw opleveringskeuring

2. Te leveren diensten (selecteer prestatie)

 mondeling advies
 schriftelijk advies
 plaatsbezoek en schriftelijk advies + destructief onderzoek
 schriftelijk advies + uitvoeringsplan (schets)
 schriftelijk advies + meetstaat (kostenbegroting)
 schriftelijk advies + meetstaat (aanbesteding)
 schriftelijk advies + meetstaat (aanbesteding + controle op de uitvoering)
 verzoening betrokken partijen

3. Aantal plaatsbezoeken (selecteer het aantal)

 geen plaatsbezoek
 1 plaatsbezoek
 2 plaatsbezoeken
 3 plaatsbezoeken

4. Aantal problemen of geschillen (selecteer het aantal)

 1 probleem
 2 problemen
 3 problemen
 4 problemen of meer

 
Orde van Architecten

De Orde van Architecten is er om u als consument te beschermen...

Veel gestelde vragen

De meeste van uw vragen beantwoord door Van Welden & Partners architecten.

Openingsuren

Wij werken ononderbroken van 6 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds.