1. Bouwkundige adviezen en expertises

 Algemeen advies/bepaling aansprakelijkheden
 Advies bij aankoop woning
 Advies bij slopen muur/vloer/plafond
 Barsten of scheuren
 Bijstand bij voorlopige oplevering
 Condensatie
 Controle aannemer / diensten architect
 Controle thermische lekken (meting)
 Controle tijdens bouw / verbouwing
 Funderingsadvies
 Ruitjesproef Test volgens NBN EN ISO 2409
 Houtworm en/of houtschimmel (zwam)
 Kostenraming verbouwing
 Problemen met aanpalenden
 Schade expertise
 Staat van bevinding (voor aanvang werken)
 Staat van bevinding (tijdens de werken)
 Staat van bevinding (na de werken)
 Kleurmeting met spectrofotometer
 Thermografie inspectie (met warmtebeeld camera)
 Vochtprobleem inspectie
 Condensatieprobleem inspectie

2. Te leveren diensten

 mondeling advies
 schriftelijk advies
 schriftelijk advies + destructief onderzoek
 schriftelijk advies + uitvoeringsplan (schets)
 schriftelijk advies + meetstaat (kostenbegroting)
 schriftelijk advies + meetstaat (aanbesteding)
 schriftelijk advies + meetstaat (aanbesteding + controle op de uitvoering)
 plaatsing scheurmeters
 plaatsing kleefvallen/deltavallen met feromoon
 verzoening betrokken partijen
 verzoening inclusief dadingsovereenkomst

3. Aantal plaatsbezoeken (selecteer het aantal)

 1 plaatsbezoek (on site)
 2 plaatsbezoeken (on site)
 3 plaatsbezoeken (on site)
 geen plaatsbezoek (op architectenbureel)

4. Aantal problemen of adviezen (selecteer het aantal)

 geen probleem (bij kostenraming, staat van bevinding of plaatsbeschrijving)
 1 probleem of advies
 2 problemen of adviezen
 3 problemen of adviezen
 4 of meerdere problemen of adviezen

5. Bestemming van het gebouw (selecteer het type)

 eengezinswoning
 dubbelwoonst of zorgwoning
 appartementsgebouw
 openbaar gebouw (Cultureel Centrum, bioscoop, warenhuis, kerk, postkantoor, gemeentehuis,...)
 industriebouw

 

Orde van Architecten

De Orde van Architecten is er om u als consument te beschermen...

Veel gestelde vragen

De meeste van uw vragen beantwoord door Van Welden & Partners architecten.

Openingsuren

Wij werken ononderbroken van 6 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds.