Gebruiksvoorwaarden Omgevingsloket 2018

Door gebruik te maken van de website https://vanwelden.partners verbindt de gebruiker zich ertoe onder geen enkel beding gebruik te maken van deze site voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. Zo verbindt de gebruiker zich ertoe onder meer:

  • de lijst met gegevens te kopiëren en/of door te zenden aan derden;
  • alle intellectuele rechten, zowel deze van Van Welden & Partners als deze van derden, te respecteren;
  • alle rechten van de mens te respecteren, in het bijzonder het recht op een privé-leven;
  • zich te onthouden van het up- of downloaden van informatie die onwettig, schadelijk, racistisch, obsceen, seksistisch of om een andere reden verwerpelijk is;
  • geen niet-toegelaten reclame of publiciteit te maken;
  • geen bestanden behelpt met virussen, corrupte bestanden of gelijk welke andere software of programma's in staat de werking van een andere computer te schaden, te uploaden;
  • geen ongevraagde berichten te verzenden of te posten;
  • zich te onthouden van het kraken, beschadigen of hacken van het systeem van https://vanwelden.partners of van ieder ander systeem toegankelijk via het internet;
  • geen nationale of internationale wetten te schenden.

De website https://vanwelden.partners behoudt zich het recht voor iedere gebruiker de toegang te weigeren tot het geheel of een deel van deze website, en van de gelinkte https://vanwelden.partners -sites eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, om gelijk welke reden.

Demo Omgevingsloket 2018

Bekijk vooraf deze demo vooraleer u aan de slag gaat om het omgevingsloket. Deze demonstratievideo is publiek en kan door iedereen geconsulteerd worden, zonder kaartlezer en zonder electronische identiteitskaat, ook door niet-klanten en medewerkers van Van Welden & Partners architecten.


Orde van Architecten

De Orde van Architecten is er om u als consument te beschermen...

Veel gestelde vragen

De meeste van uw vragen beantwoord door Van Welden & Partners architecten.

Openingsuren

Wij werken ononderbroken van 6 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds.