Hoeveel promille heb ik in mijn bloed?

Delen

Hoeveel promille heb ik in mijn bloed?

Met deze test kan u berekenen hoeveel promille alcohol u hebt in uw bloed en welke boete u zal krijgen. De alcoholcalculator is berekend op standaardglazen van 25 cl voor bier en 10 cl voor wijn.

Bloedalcoholgehalte
Selecteer bier
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Selecteer wijn
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 (gewicht zonder kledij)
 (omvang hersenen)
 (periode vanaf het eerste glas)

Het alcoholgehalte in je bloed is ... ‰ - ... 

Je resultaat beoordelen

0,00 - 0,50 je voelt niets, je vormt geen gevaar voor het verkeer
0,50 je voelt je meer ontspannen, maar je bent minder alert in het verkeer
0,50 - 1,50 aangeschoten, je kan niet meer veilig aan het verkeer deelnemen
1,50 - 3,00 dronken, je kan absoluut niet meer aan het verkeer deelnemen
3,00 - 4,00 zwaar dronken, je kan je bewegingen niet langer coördineren, zintuigen volledig verdoofd
4,00 je bent helemaal 'van de kaart', met hoge kans op bewusteloosheid en beginnend levensgevaar
5,00 - 9,00 in coma, met risico op hersenbeschadiging
10,00 acuut levensgevaar met blijvende geheugenstoornis en de dood tot gevolg


Rijden onder invloed - de boetes

Glaasje op laat je rijden. Of toch niet altijd? Het is van groot belang onderscheid te maken tussen alcoholintoxicatie en sturen in staat van dronkenschap. Om het simpel uit te drukken: niet iedereen die hoger blaast dan de wettelijk toegelaten waarde alcohol is dronken. Dronkenschap blijkt uit de uiterlijke staat waarin iemand zich bevindt (in regel beoordeeld door de politiediensten), iemands intoxicatiegraad wordt gemeten aan de hand van objectieve maatstaven (m.n. door een ademanalyse en/of bloedproef).

Word ik steeds gedagvaard voor de Politierechtbank?

Neen. Dit hangt af van verschillende factoren, waaronder de graad van intoxicatie, de rijervaring van de bestuurder (jonge bestuurders worden sneller gedagvaard), of de persoon in kwestie reeds eerdere veroordelingen opliep en in het algemeen van het gevoerde beleid van het Openbaar Ministerie binnen het rechtsgebied waarbinnen de overtreding werd begaan. Door de band genomen heeft de Procureur des Konings twee opties wanneer uw dossier op zijn bureau belandt. In het beste geval zal het Openbaar Ministerie u een minnelijke schikking aanbieden, hetgeen het voordeel biedt dat u n niet voor de rechtbank moet verschijnen bij tijdige betaling van de aan u voorgestelde geldsom. In het slechtste geval (en in de praktijk steeds vaker) zal u een dagvaarding worden betekend door de gerechtsdeurwaarder met verzoek op een nader bepaalde datum te verschijnen voor de Politierechter in het rechtsgebied waar de inbreuk werd begaan. De bijstand van een raadsman is in dat geval aangewezen en in heel veel gevallen kosteloos (!) aangezien de meeste autoverzekeringen een optie rechtsbijstand hebben.

Welke straf riskeer ik indien ik word vervolgd?

De wet maakt een onderscheid tussen lichte alcoholintoxicatie (tussen 0,5 en 0,8 promille) en zware alcoholintoxicatie (meer dan 0,8 promille). Bij de lichtere alcoholintoxicatie riskeert u (recidivisten buiten beschouwing gelaten) een geldboete van minimum € 25,00 en maximum € 500,00, eventueel deels met uitstel. Deze boetes moeten wel nog vermenigvuldigd worden met 8. Bij de zwaardere alcoholintoxicatie wordt het minimum verhoogd tot € 200,00 (x8) en het maximum tot € 2.000,00 (x8), eventueel deels met uitstel. Bij beide intoxicatiegraden kan de Politierechter u een rijverbod opleggen van 8 dagen tot 5 jaar. De uitvoering hiervan kan in principe wel beperkt worden tot weekends en feestdagen doch dit slechts op voorwaarde dat u hierom vraagt. Zo kan om beroepsredenen ook een uitzondering worden toegestaan op een bepaalde voertuigcategorie (bv het rijbewijs c). De rechter kan het herstel tot het recht van sturen bovendien afhankelijk maken van het slagen in één of meer van de volgende examens en onderzoeken: theoretisch examen, praktisch examen, een geneeskundig onderzoek en een psychologisch onderzoek. Indien u nog niet langer dan twee jaar houder was een rijbewijs op het moment van de inbreuk is het opnieuw afleggen van het theoretisch examen of praktisch examen trouwens verplicht.