Functie: Vloer, dak met of zonder ballast?

Een begaanbare vloer en een plat dak met ballast wegen meer dan een plat dak zonder ballast. Daken zijn doorgaans niet begaanbaar maar moeten in sommige gevallen extra gewicht dragen als ze voorzien worden met grind belast. In dat geval moet de optie "met ballast" aangevinkt worden. Een begaanbaar dak is voorzien van tegels op tegeldragers (terrasdak). In dat geval moet de optie "met ballast" aangevinkt worden. Een groendak heeft een extensieve uitvoering (vegetatiedak) of een intensieve uitvoering (tuindak). In beide gevallen gaat het om een dak met ballast, omdat het regenwater wordt gebufferd. Een dikte van 10 cm bufferwater heeft een extra gewicht van 100 kg /m². Een parkeerdak afgewerkt met beton of straatsteen (parkeerdaksysteem) is een dak met ballast.

Belasting: Welk gewicht moeten de steunbalken kunnen dragen?

De belasting is het totale gewicht dat een stalen balk moet dragen. De belasting wordt uitgedrukt in ton (1 ton = 9.81 kN) per lopende meter. De berekening is heel eenvoudig. Al hetgeen boven de ligger staat heeft een eigen gewicht maar moet ook een nuttige belasting kunnen dragen. Voor de nuttige belasting (zonder puntlasten) wordt meestal 350 kg / m² genomen. Het gewicht van de vloerplaten worden berekend over de helft van hun overspanning (omdat het gewicht van de andere helft elders wordt opgevangen). Hou rekening met de muren die boven de weg te breken muur staan en ook het gewicht dat door deze muren wordt gedragen. Een balk van 4 meter met een belasting van 1 ton ( 1000 kg) moet dus in totaal 4 ton (4000 kg) kunnen dragen). Dit lijkt veel, maar buiten het te dragen gewicht moet de steunbalk ook nog het eigen gewicht van de balk, de nuttige belasting, de sneeuwbelasting en de windbelasting kunnen dragen.

Steunpunten: Twee of drie steunpunten?

Een balk op 3 steunpunten kan in het midden van de overspanning meer gewicht dragen dan een balk op 2 steunpunten. Om gelijkmatig verdeelde belastingen per m² om te rekenen naar een belasting per lopende meter op de ligger moeten de belastingen vermenigvuldigd worden met de veldlengte (de breedte van de strook die door de ligger wordt gedragen). De belasting wordt ook vermenigvuldigd met een veiligheidsfactor. De belasting wordt berekend conform Eurocode 1 NEN-EN 1991-1-1.

Doorbuiging: 1/600, 1/800 of 1/1000?

De doorbuiging of flexuur van een materiaal of voorwerp is de mate waarin het vervormt in de richting loodrecht op zijn lange as. Deze vervorming is het gevolg van een kracht op het voorwerp, die loodrecht op de lange as werkt. Doorbuiging (of buiging) is een samengesteld belastingsgeval omdat er in het materiaal tegelijkertijd zowel trek als druk optreedt. De mate van buiging wordt doorbuiging of deflectie genoemd. Afhankelijk van de toepassing wordt gekozen voor 1/600, 1/800 of 1/1000 van de overspanning. Dit kan zowel belangrijk zijn bij het voorkomen van scheurvorming (op bepleistering) als uit estetisch oogpunt. Door een te grote doorbuiging zal de balk niet noodzakelijk bezwijken.

Orde van Architecten

De Orde van Architecten is er om u als consument te beschermen...

Veel gestelde vragen

De meeste van uw vragen beantwoord door Van Welden & Partners architecten.

Openingsuren

Wij werken ononderbroken van 6 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds.